Pensiunea Valea Cernei
Strada Principală 93A, Teliucu Superior +40 745 624 241

Geoparcul Dinozaurilor . The Dinosaurs GeoparkÎnapoi în timp, acum 4,6 miliarde de ani!

Geoparcul Dinozaurilor, se întinde pe 100.000 de hectare şi cuprinde întreaga Țară a Hațegului! El a fost declarat sit UNESCO, parte a Programului Internaţional pentru Geoştiinţe şi Geoparcuri, care reu­neşte 120 de teritorii din 33 de ţări incluse în Reţeaua Globală a Geoparcurilor.

Geoparcul este un teritoriu cu valori naturale şi culturale, un program de dezvoltare durabilă, un brand care propune o călătorie în timp, în istoria de 4,6 miliarde de ani a Pământului.

Dinozaurii pitici desco­periţi în Ţara Hațegului sunt unici în lume, importanţa ştiinţifică şi atractivitatea lor fiind sporite prin descoperirile de cuiburi cu ouă şi embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor şi a unei reptile zburătoare (Hatzegopteryx) din grupul pterosaurilor. Administrarea Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului – Geoparc Internaţional UNESCO este realizată de Universitatea din Bucureşti.

Acum 150 de milioane continetul unic numit Pangea s-a fragmentat în două continente mai mici separate de Oceanul Thetys. 80 de milioane de ani mai târziu, acum mai bine de 70 de milioane de ani, Ţara Haţegului, împinsă de mişcările tectonice, ajunge o insulă tropicală, cu vulcani activi, situată în Oceanul Thetys, cam pe unde este Marea Mediterană, în zilele noastre. Rupţi de continent, pe "pluta" lor uriaşă (însă nu suficient de mare), dinozaurii s-au văzut în imposibilitatea de a migra, în căutarea hranei, pe continent. Existau, acum, două variante: să dispară sau să supravieţuiască. iar dinozaurii au ales să supravieţuiască şi s-au adaptat esurselor minimale pe care le aveau la dispoziţie pe insula lor.

Aseamenea unor copii care cresc fără suficientă hrană, dinozaurii de Haţeg s-au "piticit", de-a lungul sutelor de mii de ani. Acest fenomen se numeşte nanism insular. El este cauza pentru care astăzi dinozaurii de Haţeg sunt unici în lume prin dimensiunile lor, ei fiind mult mai mici decât "verii" lor care au rămas pe continent.

Fenomenul nanismului insular, spun specialiştii, nu este specific doar pentru dinozauri. Se cunosc cazuri de mamuţi afectaţi, dar şi o specie de tigru asistic, care nevoită să se adapteze resurselor sărace de hrană, ajunge la jumătate din mărimea normală a unei astfel de feline.

 

Back in time, 4.6 billion years ago!

The Dinosaur Geopark covers 100,000 hectares and the whole Haţeg Country! It was declared a UNESCO site, part of the International Geosciences and Geoparks Program, which brings together 120 territories from 33 countries included in the Global Geoparks Network!

It is a territory with natural and cultural values, a sustainable development program, a brand that wecome us into a journey in time in the Earth's 4.6 billion-year history, a mood of all those who want to participate in the rebirth Communities and is the realm of encounter that brings together all those who feel attached to traditional values, be they real or virtual inhabitants.

Dizzling dinosaurs discovered in the Haţeg Country are unique in the world, their scientific significance and attractiveness being enhanced by discovery of nests of eggs and dinosaur, dinosaurs embryos and mammals contemporary with the dinosaurs, but also a flying reptile (Hatzegopteryx). The Geoparc of Dinosaurs The Haţeg Country - UNESCO International Geoparc was founded by the University of Bucharest.

150 million years ago unique continent called Pangea has broken into two smaller continents separated by the Thetys Ocean. 80 million years later, more than 70 million years ago, the Land of Haţeg, pushed by the tectonic movements, becomes a tropical island with active volcanoes. Nowadays Haţeg Land, it was located, 70 million years ago, in the Thetys Ocean, where the Mediterranean is now. Cut of the continent, on their huge (but not large enough) raft, the dinosaurs were unable to migrate in search of food on the continent. There were now two options: to disappear or to survive. And the dinosaurs chose to survive and adapt to the minimal food resources they had on their island.

Just as children who grow up without enough food, Hateg's dinosaurs have been "dwarfed" over hundreds of thousands of years. This phenomenon is called insular nanism. This is the reason why the Haţeg dinosaurs today are unique in the world by their size, being much smaller than their "cousins" that remained on the continent.

The phenomenon of island nanism, experts say, is not just about dinosaurs. There are known cases of affected mammoths, but also a species of Asian tiger, which has to adapt to the poor food resources, reaches half the normal size of such a feline.

 

Autor: Ghid turistic Pensiunea Valea Cernei, Ada Ionescu

 

Site-ul oficial al Geoparcului Dinozaurilor "Ţara Haţegului":

http://www.hateggeoparc.ro/

 

Pentru cazare, vă aşteptăm la Pensiunea Valea Cernei:

Preţ: 39 lei/ persoană/ zi.

Pentru camerele triple, ocupate în regim dublu: 45 lei/ persoană/ zi. 

Accomodation: we are waiting for you at "Valea Cernei" Guesthouse

Price: 39/ pers./ day

For the triple rooms, booked for only two persons: 45 lei/ pers./ day.

 


‹ Inapoi la toate atractiile turistice

Site-ul nostru folosește cookies pentru a putea oferi o experiență minunată. Detalii